مونالیزا

دانلود آهنگ جوم نارنجی رخسار نارنجی مونالیزا

دانلود آهنگ جوم نارنجی رخسار نارنجی مونالیزا

هم اکنون از خرس موزیک ♪ دانلود اهنگ جوم نارنجی رخسار نارنجی با صدای مونالیزا به همراه تکست و بهترین کیفیت 🥁

Download Old Music BY : MVNALYZA | JVM NARNJY RKHSAR NARNJY With Text And 2 Quality 320 And 128 On Bear-Music.ir

چشمان سیاه پرخمارت مرا کشت جان 🥁♚

ابروی کمان دمب مارت مرا کشت جان

گفتم که برم حز کنم با پدرت 🥁♚

گفتم که برم حز کنم با پدرت

این دختر شوخ نابکارت مرا کشت جان 🥁♚

جانم لی لی لی حالم خراب است

جانم لی لی لی حالم خراب است 🥁♚

دو چشم دلبرم جام شراب است

آی رباب است دل کباب است 🥁♚

آی رباب است دل کباب است

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان 🥁♚

در بدن کدام دلبرک شیرینی جان

برگشتم و آیینه به دستش دادم 🥁♚

برگشتم و آیینه به دستش دادم

گفتم که در آیینه که را می بینی جان 🥁♚

جانم لی لی لی حالم خراب است

جانم لی لی لی حالم خراب است 🥁♚

دو چشم دلبرم جام شراب است

آی رباب است دل کباب است 🥁♚

آی رباب است دل کباب است

صف دستی مپوش تالوی سیاه رو 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

به جلوه می کشی ظالم تو ما رو 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

به جلوه می کشی خون دارم میشی 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

جوان هستم ببین روی خدا رو 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

جوم نارنجی رخسار نارنجی 🥁♚

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی 🥁♚

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینم چه حاصل 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

در رخت حسن تو گلزار کرده 🥁♚

از این گلها نمی چینم چه حاصل

جوم نارنجی رخسار نارنجی 🥁♚

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی 🥁♚

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان

در بدن کدام دلبرک شیرینی جان 🥁♚

برگشتم و آیینه به دستش دادم

برگشتم و آیینه به دستش دادم 🥁♚

گفتم که در آیینه که را می بینی جان

جانم لی لی لی حالم خراب است 🥁♚

جانم لی لی لی حالم خراب است

دو چشم دلبرم جام شراب است 🥁♚

آی رباب است دل کباب است

آی رباب است دل کباب است 🥁♚

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینم چه حاصل 🥁♚

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

در رخت حسن تو گلزار کرده 🥁♚

از این گلها نمی چینم چه حاصل

جوم نارنجی رخسار نارنجی 🥁♚

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی 🥁♚

دانلود آهنگ جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی مونالیزا

هم اکنون از خرس موزیک ♪ دانلود اهنگ جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی با صدای مونالیزا به همراه تکست و بهترین کیفیت ♮

Download Old Music BY : MVNALYZA | JVM NARNJY GLM RKHSAR NARNJY With Text And 2 Quality 320 And 128 On Bear-Music.ir

چشمان سیاه پرخمارت مرا کشت جان ♮❤

ابروی کمان دمب مارت مرا کشت جان

گفتم که برم حز کنم با پدرت ♮❤

گفتم که برم حز کنم با پدرت

این دختر شوخ نابکارت مرا کشت جان ♮❤

جانم لی لی لی حالم خراب است

جانم لی لی لی حالم خراب است ♮❤

دو چشم دلبرم جام شراب است

آی رباب است دل کباب است ♮❤

آی رباب است دل کباب است

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان ♮❤

در بدن کدام دلبرک شیرینی جان

برگشتم و آیینه به دستش دادم ♮❤

برگشتم و آیینه به دستش دادم

گفتم که در آیینه که را می بینی جان ♮❤

جانم لی لی لی حالم خراب است

جانم لی لی لی حالم خراب است ♮❤

دو چشم دلبرم جام شراب است

آی رباب است دل کباب است ♮❤

آی رباب است دل کباب است

صف دستی مپوش تالوی سیاه رو ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

به جلوه می کشی ظالم تو ما رو ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

به جلوه می کشی خون دارم میشی ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

جوان هستم ببین روی خدا رو ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

جوم نارنجی رخسار نارنجی ♮❤

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی ♮❤

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینم چه حاصل ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

در رخت حسن تو گلزار کرده ♮❤

از این گلها نمی چینم چه حاصل

جوم نارنجی رخسار نارنجی ♮❤

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی ♮❤

دلدار به ما گفت که چرا غمگینی جان

در بدن کدام دلبرک شیرینی جان ♮❤

برگشتم و آیینه به دستش دادم

برگشتم و آیینه به دستش دادم ♮❤

گفتم که در آیینه که را می بینی جان

جانم لی لی لی حالم خراب است ♮❤

جانم لی لی لی حالم خراب است

دو چشم دلبرم جام شراب است ♮❤

آی رباب است دل کباب است

آی رباب است دل کباب است ♮❤

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینم چه حاصل ♮❤

جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی

در رخت حسن تو گلزار کرده ♮❤

از این گلها نمی چینم چه حاصل

جوم نارنجی رخسار نارنجی ♮❤

فرار کابل شدم ز دست نارنجی

فرار کابل شدم ز دست نارنجی ♮❤